ขั้นตอนการสมัครเรียน


1.กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ

2.เข้าสู่ระบบ

3.เลือกสาขาที่จะสมัครเรียน

4.กรอกข้อมูลการสมัคร เมื่อเสร็จแล้วกด ยืนยัน

5.เสร็จแล้ว รอตรวจสอบสถานะ

6.กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสถานะ

7.หากตรวจสอบสถานะแล้วผ่าน กดปริ้นใบสมัคร