ตรวจสอบสถานะ
** ต้องทำการสมัครเรียนแล้วเท่านั้นถึงจะตรวจสอบสถานะได้ **